Ο ΗΡΙΔΑΝΟΣ είναι Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων, που ιδρύθηκε το 1995, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού το 1997 και έκτοτε λειτουργεί νόμιμα. Ασχολείται με τη διαχείριση και την προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων των παραγωγών κινηματογραφικών έργων και ασκεί τις κύριες δραστηριότητές του στην Ελλάδα.

Ο ΗΡΙΔΑΝΟΣ ανήκει στην κατηγορία των παραγωγών γραμμένων μαγνητικών ταινιών ή άλλων γραμμένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, οι οποίοι είναι (συν-)δικαιούχοι της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 παρ. 3 του Ν. 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, (όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 παρ. 2 του ν. 4481/2017), η οποία υπολογίζεται: α) σε ποσοστό 6% επί της αξίας των συσκευών εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, μαγνητικών ταινιών ή άλλων υλικών φορέων πρόσφορων για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, και β) σε ποσοστό 2% επί της αξίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των δικτυωμένων φορητών συσκευών (tablets) με μνήμη άνω των 4 GB.

Αρμοδιότητα του ΗΡΙΔΑΝΟΥ είναι, μεταξύ των άλλων, η είσπραξη της εύλογης αμοιβής από τους εισαγωγείς/παραγωγούς της άγραφης κασέτας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των tablets μνήμης άνω των 4 GB, των σαρωτών, των εκτυπωτών, των DVD, των στικ αποθήκευσης USB, και άλλων υλικούς φορέων πρόσφορων για αναπαραγωγή χωρητικότητας άνω του 1 TByte και η διανομή της στα μέλη του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • Διεύθυνση: Διδότου 45, 106 80
    Αθήνα
  • Τηλέφωνο: (210) 3614216
  • Fax: (210) 3637678
  • Email: info@iridanos.gr
  • Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00-18:00
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

© 2018 Iridanos.gr All rights reserved.